tcampustv@gmail.com

Genel İngilizce

 Genel İngilizce Programı

İngilizceyi iş ya da benzeri bir sebeple öğrenmek isteyenler için uygulanan programımız çoğunlukla iletişim kurma üzerine odaklanmaktadır. Genel olarak izlenen ezber ve çeviri yöntemlerinden ziyade tercih ettiğimiz sistem dili konsept üzerinden öğrenmektir. Peki dili konsept içerisinde öğrenmek ne demektir? Bu teknik her kullanımın teker teker Türkçesinin ezberlenmesi yerine beyninizin çağrışım yapmasına olanak sağladığınız ve kullanımları (aynı Türkçedeki gibi) birbiriyle ya da kelimenin işaret ettiği nesnelerle ilişkilendirerek kelimelerin ve kullanımlarının daha kalıcı bir şekilde öğrenildiği bir tekniktir. Bu sebeple derslerimizin çoğu öğretmenin rehber olduğu öğrencinin ise bu rehberlikle kendi keşiflerini ve edinimlerini yaptığı bir ortamda ilerlemektedir. Bu tekniğin en büyük getirisi ise akıcı konuşmayı sağlamasıdır. Çeviriyi temel alan dil öğretimi teknikleri ise eğitim süresini uzatır, konuşucuyu yorar ve iletişimi yavaşlatır. Bu sebeple yukarıda bahsettiğimiz ve yıllardır uluslararası seviyede kabul gören Guided Discovery (Yönlendirilmiş Keşif) tekniğini kullanmak zaman ve verimlilik kriterleri açısından en faydalı olandır.

Eğitim seviyeleri

·         A1 – A2 seviyesi;

Bu seviye İngilizce başlangıç seviyesidir. Bu eğitim sırasında öğreniciye temel dil bilgisi ve kelime bilgisi eğitimi verilir. Bu kelime ve dil bilgisi eğitiminin yanı sıra basit diyaloglar ile konuşma (speaking), güncel konular barındıran ve basit bir dil kullanılan dinleme parçalarıyla dinleme (listening), ders esnasında karşılaşılacak olan görevleri tamamlamak adına kullanılacak yazma (writing) ve sağlayacağımız materyallerle okuma (reading) yeteneklerinin geliştirilmesi eğitimlerini de barındırmaktadır.

 

·         B1 – B2 seviyesi;

Bu seviye eğitimimiz belirli bir miktar altyapısı olan ancak bu bilgilerini geliştirmek isteyen öğrenicileri hedeflemektedir. Basit seviye dil bilgisinin hatırlanması için yapılan tekrarların yanı sıra yeni bilgiler de edinilebilecek bir seviyedir. Bu eğitim esnasında da dil bilgisi ve ileri seviye kelimelerin yanı sıra “role playing” (rol yapma) tarzı diyaloglar ile konuşma (speaking), güncel konular barındıran ve ileri seviye bir dil kullanılan dinleme parçalarıyla dinleme (listening), ders esnasında karşılaşılacak olan görevleri tamamlamak adına kullanılacak yazma (writing) ve sağlayacağımız materyallerle okuma (reading) yeteneklerinin geliştirilmesi eğitimlerini de barındırmaktadır.

 

·         C1 – C2 seviyesi;

Bu seviye eğitimimiz dili etkili bir biçimde kullanabilen anca mesleki ya da resmi kullanımlar gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenicileri hedeflemektedir. Bu eğitimler esnasında daha önceki seviyelerin bilgileri kısaca tekrar edilir, daha sonra ise uzmanlaşmak istenen alanda 4 temel yetenek (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) geliştirme çalışmalarına başlanmaktadır. Ayrıca alana yönelik kelime bilgisi de sadece bu konuya adanmış derslerle desteklenmektedir.